Gallery

 

Van loopgraven naar ploegsporen
115 cm x 28 cm

Een werk ter herdenking van het einde van WOI. Een tijdslijn loopt van het verleden naar het heden en de toekomst: van de slijkerige loopgraven met hun bloedsporen, naar de stukjes klaprozen die ons daaraan herinneren in het heden, tot de gouden toekomst van de vruchtbare akkers met hun glooiende ploegvoren. Het werk is samengesteld met gerecycleerde textiele stoffen en materialen: zwarte viltwol in kolken en pieken als ondergrond, gehaakte wol en zijde voor de rode accenten, metaal- en gouddraad voor de akkers en het graan.

 

 

 

Let the Sunshine in
45 cm x 45 cm

 

 

De vier elementen: Lucht, Water, Aarde, Vuur
4 x 25 cm x 25 cm

 

 

Zonnewende
90 x 55 cm

Voor dit werk gebruikte ik o.a. hout en stenen gevonden in de natuur, aangevuld met allerlei hergebruikte textiele materialen. Na voltooiing gaf ik het volledig werk gedurende een seizoen terug aan de natuur, zodat die voor een tweede maal haar bijdrage kon leveren aan deze creatie. Loshangende linten en organza stroken maken het spel van de wind zichtbaar. Dit werk is dan ook bedoeld als outdoor textile art.

 

 

Turn my sorrow into gold
2017 – 100 x 30 cm

 

 

Kleine ingekaderde werken – Petites oeuvres d’art encadrées – Small framed art work
2017 – 30 x 30 cm en 25 x 25 cm

 

 

Because the night
2017 – 120 x 58 cm

 

 

The crack is where the light gets in
2016 – 75 x 115 cm

In ‘Anthem’ zingt Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. Niets is volmaakt en in de onvolkomenheid vindt de confrontatie plaats. Iedere crisis geeft gelegenheid tot inzicht en groei.

Leonard Cohen chante dans “Anthem”: ”There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. Rien n’est parfait et c’est dans l’imperfection qu’éclate la confrontation. Chaque crise est une opportunité à mieux comprendre et à évoluer.

In ‘Anthem’, Leonard Cohen sings: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. Nothing is perfect and imperfection often leads to confrontation. Each crisis is an opportunity to a deeper understanding and personal growth.

 

 

The four seasons
2016 – 50 x 50 cm (4 x 20 x 20 cm)

 

 

Sometimes it snows in April
2016 – 40 x 80 cm

 

 

Atlantis
2015 – 80 x 30 cm

Drie vilten van Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) en oude zeekaarten roepen het verdwenen eiland Atlantis op. Dat ligt misschien nog ergens onontdekt te schitteren op de bodem van de oceaan?

Trois feutres de Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) et des vieilles cartes marines qui évoquent l’île engloutie d’Atlantide. Qui sait? Peut-être attend-t-elle, quelque part au fond de l’océan, d’être découverte un jour…

Three felts by Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) and old maritime maps evoke the sunken Island of Atlantis. Maybe it is waiting to be found on the bottom of the ocean somewhere?

 

 

Landmarks in Dordogne
2015 – 80 x 30 cm

Kleurschakeringen op drie vilten van Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) en Michelin landkaarten geven een beeld weer van de Dordogne: rivier, bossen, rotsen. Borduursteken staan voor hoogtelijnen in het landschap, maar ook voor littekens door de mens daarin aangebracht.

La gamme de couleurs des trois feutres de Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) et les vieilles cartes Michelin évoquent les paysages de la Dordogne: les rivières, les forêts et les rochers. Les broderies retracent les courbes de niveau mais aussi les cicatrices faîtes par l’homme dans le paysage.

The range of tones of the three felts by Chris Meynendonckx (www.act-on-impulse.be) and the old Michelin maps suggest the scenery of the Dordogne, with its rivers, forests and rocks. Embroidery traces the contour lines of the countryside, but also the scars left by man on the landscape.

 

 

The beginning or the end
2015 – 125 x 60 cm

Gloeiend hete lavastromen over vulkaanrotsen evoceren het begin of het einde van de aarde.

Les coulées de lave en fusion sur les roches volcaniques évoquent le début ou la fin de la planète Terre.

The red hot lava flowing over the volcanic rock evokes the beginning or the end of the planet Earth.

 

 Under the tree-bark
2013 – 27 x 61 cm

De microkosmos van het krioelende leven op en onder de boomschors.

Le microcosme de vie qui grouille sur et sous l’écorce de l’arbre.

The microcosm of life teeming on and beneath the tree-bark.

 

 

Rebirth
2013 – 30 x 80 cm

Rood breekt zwart in flarden open en komt zo tevoorschijn.

Le rouge transperce le noir afin de mieux resplendir.

Red shreds the black to tatters and emerges.

 

 

The river flows
2013 – 111 x 73 cm

 

 

La mer
2013 – 70 x 50 cm

Tekstfragmenten uit ‘La Mer’ van Charles Trenet (“la mer, chanson d’amour, la vie, reflets argents, mon coeur, golfes clairs”) op een zeelandschap.

Extraits du texte ‘La Mer’ de Charles Trenet (“la mer, chanson d’amour, la vie, reflets argents, mon coeur, golfes clairs”) sur fond de paysage marin.

Extracts of ‘La Mer’ by Charles Trenet (“la mer, chanson d’amour, la vie, reflets argents, mon coeur, golfes clairs”) on a seascape background.